M, V ve N (Moment, Kesme Kuvveti ve Normal Kuvvet) Diyagramları

M, V ve N (Moment, Kesme Kuvveti ve Normal Kuvvet) Diyagramları

Sistem Statiği için en önemli konulardan biride moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet diyagramlarının incelenmesidir. Bu konu da yük dağılımı ve kesit tayinleri vb konular icin oldukça önem arzeder.