Kesin Hesap

KESİN HESAP

‐İş sonunda yapılan son hakediştir, Bu hakediş’te ara hakedişte varsa yapılan yanlışlar düzeltilir, eklemeler, çıkarmalar yapılır ve hatasız bir hakediş elde etmeye çalışılır.

‐ Kamu kurumları ve özel sektör firmaları için, işin sonunda, teslim aşamasında idare ile yüklenici arasında kesin hesabın yapılması için detaylı metraj ve diğer gerekli tüm dokümanlar hazırlanır