Mukayeseli Hesap

MUKAYESLi HESAP

‐Proje uygulamasının ilk aşamasında bulunan maliyet ile uygulama sırasında projenin tamamında veya bir kısmında değişiklikler meydana gelmesiyle oluşan maliyet farklılık arz edebilir. Bu değişiklikleri tespit ederek projenin ilk haline ve son haline göre yaklaşık maliyet değerleri hesaplanıp kıyaslanmaktadır. (İŞ ARTIŞ / AZALIŞ)

‐ Kamu kurumları ve özel sektör firmaları için mukayeseli hesap çalışmaları yapılır.