Tüm Kesit Tasarımları

Yapı sisteminde kullanılacak tüm kesitler

Öngörülen yapı sisteminde kullanılacak tüm hazır kesitli profiller ve özel kesitli profillerin kesit tasarımları yapılarak hesap sistemine dahil edilir. Ve bu profillerin ilgili yükler altında güvenli olup olmadığı tespit edilerek raporlaştırılır.